Komunikat – Wójt Gminy Istebna informuje

Komunikat –  Wójt Gminy Istebna informuje, że za utrzymanie chodników w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych odpowiadają zarządcy tych dróg tj.:

drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
drogi powiatowe – Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

W sprawie doprowadzenia chodników do właściwego stanu zostały już podjęte rozmowy interwencyjne.

Jak podaje Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie akcją zimowego utrzymania dróg z ramienia PZDP kieruje:
1. Ryszard Krzywoń – Z-ca Dyrektora, tel. 33 4777310, kom. 533082551,
2. Stanisław Wawrzyczek , tel. 33 8515067, kom. 668365830,
3. Wojciech Szotek , tel. 33 8515067, kom 606825131.

Na drogach wojewódzkich zimowe utrzymanie prowadzi Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Remontowo – Utrzymaniowe i Sprzętowo Projektowe „Dominik” 44-352 Czyżowice Tel, 32 7505761, kom: 501175151, fax 327505762.
Partnerami jest:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „HIM” S.C. 47-400 Racibórz tel. 509515186,
Mirotrans Sp. z o.o. 43-476 Jaworzynka.
Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg wojewódzkich: tel. 509515186,
Całodobowy dyżurny akcji zima: tel. 602504528.

Dodatkowo informuję, że nadzorem nad odśnieżaniem dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy zajmuje się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.
Drogi wojewódzkie utrzymywane są według ustalonych standardów tj. droga od Wisły do ronda na Krzyżowej utrzymywana jest w III standardzie, natomiast od Jasnowic przez Koniaków do Lalik w IV standardzie.

Standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich znajdują się na stronie internetowej  ZDW Katowice  – poniżej bezpośredni link do strony.

http://www.bip-slaskie.pl/zdwkatowice/dokument/1504852817,1132215380

Nadzorem  nad utrzymaniem w okresie zimowym dróg powiatowych (Istebna Centrum – Istebna Beskid i Jaworzynka Krzyżowa – Jaworzynka Trzycatek) zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg Publiczny w Cieszynie.
Szczegóły dotyczące odśnieżania dróg powiatowych dostępne są na stronie PZDP w Cieszynie – poniżej bezpośredni link do informacji :

http://www.pzdp.cieszyn.pl/?zimowe-utrzymanie-drog-powiatowych-w-sezonie-2018-2019,89

Sporządził:

Bogusław Juroszek

źródło: www.istebna.eu

Obowiązkowe usuwanie sopli oraz śniegu z dachów

W związku z intensywnymi opadami śniegu policjanci przypominają właścicielom oraz administratorom budynków o obowiązku usuwania zalegającego śniegu z dachów oraz sopli. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe oraz sportowe, a także magazyny. Spadające z dachów nawisy śnieżne mogą poważnie zranić, a nawet zabić człowieka, dlatego apelujemy o wyobraźnię – informuje cieszyńska Policja.

Właściciel bądź zarządca, który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu, musi liczyć się z konsekwencjami, a nawet z wprowadzeniem natychmiastowego zakazu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 91a. Prawa Budowlanego, kto nie spełnia, określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Policjanci przypominają również o obowiązku odśnieżania chodnika i utrzymania czystości i porządku w rejonie nieruchomości.

Zgodnie z art. 117 kodeku wykroczeń, kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany. Osoba, na której ciążą przedmiotowe obowiązki, ponosić może także odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki zaistniałe na obszarze nieruchomości.

źródło: KPP w Cieszynie

Zima w Beskidach / video

W górach w przeciągu kilku dni dosypało sporo śniegu. Wybraliśmy się z kamerą do Istebnej by nagrać tą piękną zimę. Zapraszamy w Beskidy.

Mamy dla Was dwie złe wiadomości:

1. Ujęcia już mało aktualne ponieważ dzisiejszej nocy mocno sypał śnieg i jest go dużo więcej:-)
2. Ze względu na wizytę Prezydenta Polski oraz Słowacji, wyznaczono w Beskidach dwie strefy całkowitego zakazu lotów – ograniczyły nam loty.

Skoczów i okolice! Kto zarządza “starą drogą”?

zimaOdnosząc się do wczorajszej sytuacji, która miała miejsce w godzinach wieczornych na drogach przebiegających przez Gminę Skoczów przypominamy, iż od 1 stycznia 2019r. nowym Zarządcą tzw. “starej drogi DK1” (Cieszyn – Bielsko), która również przebiega przez Gminę Skoczów (tj. ul.Cieszyńska, ul.Objazdowa i ul. Bielska) jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach – informuje Miejski Zarząd Dróg Skoczów.

Niestety służby drogowe nowego zarządcy wczoraj między godziną 15:00 a 23:00 nie pojawiły się na tymże odcinku drogi co spowodowało paraliż głównie na ul.Cieszyńskiej w Wilamowicach i Międzyświeciu oraz ul. Bielskiej w Pogórzu. Widząc brak reakcji ZDW podjeliśmy decyzję o przekierowaniu naszego sprzętu, który w tym czasie utrzymywał drogi lokalne gminne, na drogę zarządzaną przez Województwo. Od godz 20:00 odcinek tej drogi przebiegający przez Gminę Skoczów został przesypywany solą drogową przez podległe MZD w Skoczowie służby drogowe.

Z niepokojem zastanawiamy się jak będzie wyglądało dalsze zimowe utrzymanie tej drogi przebiegającej przez centrum miasta z 3 rondami włącznie i znacznymi podjazdami na ul.Cieszyńskiej w Wilamowicach i Międzyświeciu oraz ul. Bielskiej w Pogórzu. Nasz niepokój potwierdza opis ze strony ZDW w Katowicach z wczoraj:
“Obfite opady. Może być ślisko.

Od rana, niemal w całym województwie śląskim pada śnieg. Szczególnie obfite opady notowane są w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Prognozy pogody zapowiadają, że śnieg będzie padał jeszcze przez co najmniej 24 godziny.

Wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne. Z informacji przekazanych przez Zarządy Dróg Powiatowych i firmy, którym zlecono bieżące utrzymanie dróg wynika, że zaangażowanych w odśnieżanie i usuwanie śliskości było dziś ponad 100 pojazdów i prawie 150 osób.

Naturalnie, na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich, szczególnie w górach, są utrudnienia w ruchu. Miejscami zalega błoto pośniegowe i może być ślisko. Warto przypomnieć, że Zarząd Województwa Śląskiego przyjął, jak co roku, standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Pełen tekst uchwały można znaleźć pod linkiem poniżej niniejszej informacji. Załącznik nr 1 do tej uchwały określa sposób utrzymania drogi, zaś w załączniku nr 2 określono jakim standardem utrzymywane są poszczególne odcinki dróg wojewódzkich w Śląskiem.
Zauważmy, że żaden z odcinków nie został objęty standardem najwyższym (I), który przewidziany jest dla autostrad i dróg szybkiego ruchu. Najwyższy standard na drogach administrowanych przez ZDW w Katowicach to standard II. Przewiduje on, że po stwierdzeniu opadów ekipy odśnieżające mają obowiązek likwidacji gołoledzi, szronu i szadzi w ciągu 3 godzin, a lodowicy i śliskości pośniegowej w ciągu 4 godzin. Po ustaniu opadów w ciągu 4 godzin trzeba zlikwidować luźny śnieg, a do 6 godzin błoto pośniegowe. Dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

W kolejnych, niższych standardach, wydłużony jest czas likwidacji wspomnianych zjawisk utrudniających ruch. Dodatkowo, już w standardzie III dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu utrudniającej ruch pojazdów osobowych. W standardzie VI dopuszcza się występowanie zasp do 48 godzin, a czas usunięcia gołoledzi i śliskości to aż 12 godzin. Naturalnie w większości przypadków nie dochodzi do tak intensywnych opadów, by dochodziło do nieprzejezdności drogi na tak długi czas. Także śliskość i gołoledź jest likwidowana szybciej, niż dopuszczają to obowiązujące standardy. Trzeba jednak zauważyć, zimowanie jest kosztowne, a umowy z wykonawcami są oparte na przytoczonych standardach zimowego utrzymania.
Prosimy o ostrożną jazdę!

Załącznik Uchwała nr 2339/291/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich”. W/w uchwała przewiduje 4 standard dla w/w dróg w którym “zaspy mogą występować do 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.”

Apelujemy do Władz Województwa o zainteresowanie się sprawą utrzymania tej bardzo ruchliwej drogi pomiędzy Cieszynem a Bielskiem, na której odbywa się regularny ruch linii autobusowej.

źródło: Miejski Zarząd Dróg Skoczów

Dochowania i kolizje! Ślisko na drogach

W godzinach wieczornych po opadach śniegu, na drodze pojawiła się tak zwana szklanka. Większość dróg nie została na czas posypana solą, co doprowadziło do kilku zdarzeń.

W Łączce na tak zwanej starej drodze na Cieszyn, kierowca samochodu osobowego wypadł z drogi i dachował. Konieczna była interwencja służb ratunkowych, które miały problem z dotarciem na miejsce akcji. Jak informowali naszą redakcję czytelnicy, po zakończonej akcji droga nadal była nieprzejezdna.

Do drugiego zdarzenia doszło w Ogrodzonej na tej samej drodze. Tam również kierowca osobówki wypadł z drogi i zatrzymał się na dachu.

Niebezpiecznie na drogach

wypadekDziś, 24 lutego około godziny 11:00 strażacy między innymi z naszego powiatu interweniowali w Jarząbkowicach, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z pojazdów zatrzymał się na barierach. Na czas trwania akcji służb droga była zablokowana. Kolejne zdarzenie miało miejsce w Kończycach, doszło tam również do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W godzinach popołudniowych strażacy, policja oraz pogotowie interweniowali na ul. Kiczyckiej w Skoczowie. Kierujący motorem uderzył w samochód osobowy. Nieoficjalnie mówi się o jednej osobie poszkodowanej zabranej do szpitala.

Jak informują nas czytelnicy, warunki na drogach są bardzo trudne – w Ustroniu oraz Ochabach samochody wpadły do rowów, a na DK 81 na wysokości Wiślicy, kierujący samochodem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Otrzymaliśmy również zdjęcia oraz informacje od kierowców, że trudne warunki panują także na drodze z Jastrzębia do Cieszyna .

źródło: Skoczów-okolice informacje drogowe

fot.: PPHU Baścik Pomoc DrogowaSkoczów-okolice informacje drogowe, czytelnicy

XVII Zimowe Zawody Furmanów w Istebnej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Zimowych Zawodach Furmanów, które tradycyjnie odbędą się na Zaolziu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym.

Jest to wydarzenie, w którym możemy zobaczyć jak na co dzień wygląda współpraca woźnicy i konia pracujących w beskidzkich lasach. Zobaczymy konkurencje, w których zmierzą się uczestnicy zawodów: pchanie drewna dłużycowego, czy przewożenie drewna stosowego na czas.

Dla kibiców gwarantowana dobra zabawa, dania z dziczyzny, stoiska z akcesoriami i konkurencje.

źródło: www.istebna.eu

zawody furmanów

Apelujemy o ostrożność na drodze – video

Jak informują nas czytelnicy ze względu na niebezpieczne warunki drogowe wynikające z bardzo śliskiej nawierzchni jezdni na drogach wystąpiły liczne utrudnienia – wjazd do Wisły jest zupełnie zakorkowany, podobna sytuacja ma miejsce w Szczyrku oraz Bielsku.

Przed godziną 14:00 na granicy Cisownicy i Ustronia, kierowca tira stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Na czas trwania akcji wyciągania samochodu ruch odbywał się wahadłowo.

Czytelnicy informują również, że droga z Katowic do Cieszyna zajmuje około 2 godzin.  W wielu miejscach drogi nie są odśnieżone i zalega sporo śniegu. Najwięcej problemów mają kierowcy w terenie górzystym.

fot. PPHU Baścik Pomoc Drogowa, G.Sz.

Zachęcamy do nadsyłania informacji na temat warunków na FB: Skoczów-okolice informacje drogowe

Ślisko na drogach – apelujemy o ostrożność / video

W wielu miejscach pojawiła się tak zwana szklanka. W Ogrodzonej w okolicy kościoła ze względu na śliską nawierzchnię jezdni doszło do kolizji  dwóch samochodów a kierowca trzeciego wpadł do rowu. Podobne warunki panują na bocznych drogach gdzie niedawno padał śnieg. 

W nocy temperatura może spaść miejscami nawet do -15 st.C