XVIII Zawody Furmanów “Istebna 2019”

Serdecznie zapraszamy do Istebnej na kolejne już Zawody Furmanów, które odbędą się 17.02.2019 o godzinie 11:00.

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
PGL LP Nadleśnictwo Wisła

Czas i miejsce:
17 luty 2019 r. w Istebnej Zaolzie, godz. 11.00

Zapisy startujących:
w biurze zawodów od godz. 10.00

Cele konkursu: Pragniemy, aby konkurs ten docenił trudną i niebezpieczną pracę furmana leśnego, jak również był promocją naszej Gminy Istebna i Nadleśnictwa Wisła.

Konkurencje:

1. Slalom z drewnem stosowym ( para koni, dwóch furmanów). Organizator zapewnia sanie.
– Przejazd do drewna stosowego
– Przejazd slalomem wyznaczoną trasą pomiędzy drzewkami. Za ominięcie jednej przeszkody będzie naliczonych 10 sekund karnych, a ominięcie więcej niż jednej przeszkody zakończy się dyskwalifikacją uczestnika.
– Rozładunek drewna i ułożenie wałków drewnianych między palikami w ramach wyznaczonych linii. Za każde wysunięcie wałka poza linię będzie naliczonych 10 sekund  karnych. Zarówno załadunku i rozładunku drewna dokonuje tylko jeden uczestnik, drugi ma za zadanie trzymać konie.
– Załadunek drewna stosowego 1 mp ( około 500 kg drewna świerkowego) .
W całej tej konkurencji liczy się czas przejazdu.
Pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie.

2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (para koni, dwóch furmanów )
– Konie ciągną, a następnie pchają drewno dłużycowe( suche drewno świerkowe), które czołem musi dotknąć drewnianego pala i zrzucić z niego piłeczkę. (jeżeli konie ciągnąc drewno potrącą lub ominą któreś z ustawionych na trasie drzewek to zostanie naliczone 5 sekund  kary za każdy błąd).
W całej tej konkurencji liczy się czas i precyzja przejazdu między drzewkami.
Pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie.

3. Siła uciągu ( jeden koń, jeden furman)
Konkurencja ma na celu sprawdzić kondycję fizyczną koni i umiejętności furmana.
– Przejazd pojedynczym koniem 2 odcinków po 15 metrów z możliwością startu/ruszenia konia z miejsca w czasie do 1 minuty.
– Koń będzie ciągnął docelowo 2 kłody drewna świerkowego o łącznej masie około 500 kg (w max. czasie ruszenia z miejsca do 1 minuty). Start odbędzie się z jedną kłodą, a po przejechaniu pierwszego odcinka furman będzie miał za zadanie dopiąć drugą kłodę, następnie po raz kolejny ruszy z miejsca w czasie max. 1 minuty i przejedzie do mety. Zawodnik po przygotowaniu konia na stanowisku daje znać ręką sędziemu, że jest gotowy do startu.
W całej konkurencji liczy się czas przejazdu, a w przypadku nie osiągnięcia mety zostanie zmierzona odległość, na jaką zostało przeciągnięte drewno. Pomiar czasu mierzony będzie elektronicznie. Uczestnicy mogą korzystać wyłącznie z łańcuchów zapewnionych przez organizatora.

UWAGA: W SILE UCIĄGU OBOWIĄZUJE ZASADA , ŻE JEDEN FURMAN ZAPISANY

W BIURZE ZAWODÓW MOŻE STARTOWAĆ TYLKO RAZ W TEJ KONKURENCJI.
NIE MA MOŻLIWOŚCI STARTOWANIA PO RAZ DRUGI Z INNYM KONIEM.

Zawodnicy otrzymają statuetki, dyplom i nagrody pieniężne za I, II i III miejsce w każdej z konkurencji.

1. Slalom z drewnem stosowym (dwóch furmanów): 1 msc – 800 zł, 2 msc – 600 zł, 3 msc – 500 zł
2. Precyzyjne pchanie drewna dłużycowego (dwóch furmanów): 1 msc – 800 zł, 2 msc – 600 zł, 3 msc – 500 zł
3. Siła uciągu (jeden furman): 1 msc – 400 zł, 2 msc – 300 zł, 3 msc – 250 zł

Wszyscy zawodnicy za udział otrzymują worek owsa dla konia, kiełbasę, dyplom oraz ciepły posiłek.
Zawodnicy startują według kolejności ustalonej w drodze losowania. W sile uciągu zostaje przeprowadzone osobne losowanie. Organizator ma prawo odwołać konkurencję nr 2 w trakcie trwania zawodów, jeśli liczba uczestników będzie przekraczała 10 par koni.

Podczas konkursu na całym terenie, na którym odbywają się zawody obowiązuje całkowity zakaz używania batów i bicia konia jakimkolwiek przedmiotem, czapką lub inną częścią garderoby. Będzie to groziło eliminacją uczestnika z zawodów. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu przez zawodników, w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości zawodnik zostaje usunięty z listy uczestników. W przypadku złamania regulaminu będą przyznane dodatkowe punkty karne lub zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Opuszczenie terenu, na którym odbywają się zawody jest automatycznym wykluczeniem z zawodów.
Na terenie zawodów organizator zapewnia opiekę lekarza weterynarii posiadającego prawo wykonywania zawodu.
W zawodach mogą brać udział konie pracujące w lasach mające nie mniej niż 5 lat. Zawodnik jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego poświadczenia organizatorom wieku konia biorącego udział w zawodach. Zawody odbywają się na terenie utwardzonym i płaskim.

Organizator konkursu ma prawo do wykładni niniejszego regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
PROSIMY O UCZESTNICTWO W ZAWODACH W STROJU GÓRALSKIM LUB JEGO ELEMENTACH
Zgłoszenia w biurze GOK Istebna, tel. 033 855 62 08 do 15 lutego 2019 r. w godz. 8.00 – 15.00

źródło: www.kultura.olza.pl