Most przez Wisłę w Ochabach już otwarty!

Most przez Wisłę w Ochabach – w ciągu ul. Strażackiej – jest już otwarty! To kolejny obiekt mostowy wyremontowany w ostatnich latach w gminie Skoczów. W 2015 roku wyremontowany został most w ciągu ul. Bielskiej, a w roku 2016 roku kładka przy ul. Sportowej, która stała się architektoniczną wizytówką Skoczowa.

nowy most ochabyRemont przeprawy przez Wisłę w Ochabach to wspólna inicjatywa gminy Skoczów i powiatu cieszyńskiego. Inwestycja była konieczna ze względu na naruszenie konstrukcji mostu przy wysokim stanie wód podczas stanów alarmowych na rzece Wiśle. Stary obiekt został rozebrany, a w jego miejsce powstała zupełnie nowa konstrukcja. W ramach inwestycji wykonane zostało również nowe oświetlenie oraz jednostronny chodnik. Wykonawca rozpoczął już rozbiórkę mostu tymczasowego oraz prace wokół niego, dlatego kierowcy mogą się jeszcze spotkać z niewielkimi utrudnieniami przy przeprawie przez Wisłę.

Przypomnijmy, że całkowity koszt zadania wyniósł 7,7 mln zł, z czego 50% stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa (3,85 mln zł), 25% to wkład miasta Skoczów (1,925 mln zł), a kolejne 25% środków pochodziło z budżetu Powiatu Cieszyńskiego (1,925 mln zł).

mat.pras. / UM Skoczów