Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo

          Już od ponad trzech lat wszyscy możemy czynnie brać udział w poprawie bezpieczeństwa  naszej okolicy. Jest to bardzo proste, możemy pozostać anonimowi, a przy tym nie pozostajemy bierni na otaczające nas zagrożenia. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, bo o niej mowa, to aplikacja informatyczna składająca się z danych statystycznych oraz narzędzia interaktywnego umożliwiającego obywatelowi nanoszenie na niej zagrożeń. 

Jak to działa?

                Każdy z nas za pośrednictwem komputera czy telefonu z dostępem do Internetu po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową frazy „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Policja” może bez problemu wejść na stronę http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html Na stronie internetowej mamy dostęp do interaktywnej mapy Polski, na której możemy w naszej okolicy wskazać dokładną lokalizację zagrożenia, które możemy opisać. 

        Do wyboru mamy 24 kategorie zagrożeń: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, kłusownictwo, miejsca niebezpieczne na wodach, miejsce niebezpiecznej działalności gospodarczej, nielegalna wycinka drzew, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, niewłaściwa infrastruktura drogowa, niszczenie zieleni, osoba bezdomna wymagająca pomocy, poruszanie się po terenach leśnych quadami, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, używanie środków odurzających, wałęsające się bezpańskie psy, wypalanie traw, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, znęcanie się nad zwierzętami, zła organizacja ruchu drogowego, żebractwo.

Czas reakcji

      Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest narzędziem do zgłaszania interwencji, które dzieją się w chwili obecnej. Jej celem jest wskazanie miejsc i zagrożeń, które stale powtarzają się w danym miejscu. Dzięki temu Policja otrzymuje informacje od obywateli, że w tym miejscu należy częściej kierować patrole, a miejsce to będzie pod większym nadzorem. 

           Po stwierdzeniu pojawienia się na Mapie zagrożeń zagrożenia posiadającego status „Nowe”, koordynator Policji niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty jego naniesienia, zapoznaje się z kategorią zagrożenia i jego lokalizacją oraz sporządza kartę weryfikacji zagrożenia. Czas na weryfikację zagrożenia nie powinien być dłuższy niż siedem dni od momentu sporządzenia karty weryfikacji zagrożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na charakter zagrożenia i czas jego występowania, dopuszcza się wydłużenie czasu na weryfikację zagrożenia powyżej siedmiu dni. W przypadku potwierdzenia występowania zagrożenia Policja realizuje zadania zmierzające do wyeliminowania potwierdzonego zagrożenia. 

Razem możemy więcej

        Dzięki czynnej współpracy obywateli, Policja lepiej realizuje zadania do których została powołana m.in. 

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra; 
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju
    w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania; 
  • inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w
    tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi 

Sześć prostych kroków do poprawy bezpieczeństwa.

KROK 1

Wejdź na stronę  http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html i wybierając odpowiednią kategorię zagrożenia zaznacz na mapie miejsce, w którym ono stale występuje.

KROK 2

Wskaż datę kiedy ostatni raz ujawniłeś zagrożenie

KROK 3

Opisz zagrożenie. Wskaż w jaki sposób do niego dochodzi. Na co mają zwrócić szczególną uwagę policjanci przybyli na miejsce. Im więcej szczegółów tym lepiej. 

KROK 4

Wskaż dni kiedy do niego najczęściej dochodzi. Możesz określić dokładny dzień/dni lub  wskazać, że zagrożenie stale pojawia się w weekendy.

KROK 5

Wskaż porę dnia. Jak wiemy niektóre zagrożenia pojawiają się o stałych porach dniach np. wieczorami. Dzięki temu policjanci wiedzą kiedy mają zwrócić szczególną uwagę na zaistniałe zagrożenie. 

KROK 6

Zgłoszenie. Od tego momentu Policja ma informację na temat nowego zagrożenia i podejmie działania zmierzające do jego eliminacji. Dodatkowo można dołączyć do zgłoszenia plik np. ze zdjęciem.

UWAGA! “Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Autor: mł.asp. Grzegorz Waleczek, st.asp. Aleksander Świerkot