Pożar lasu w Ustroniu – ćwiczenia

W miniony piątek, tj. 10 maja 2019 r. ok. godz. 11.00 na terenie powiatu cieszyńskiego odbyły się niezapowiedziane ćwiczenia, organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach. W założeniu przyjęto scenariusz pożaru lasu w Ustroniu przy ul. Turystycznej (Nadleśnictwo Ustroń, oddział 22h). Palił się las o pow. ok. 2 ha. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie umiejętności organizacji akcji gaszenia wielkopowierzchniowego pożaru lasu, doskonalenie umiejętności organizacji akcji gaśniczej na poziomie taktycznym oraz przetłaczania wody na duże odległości. 
Ćwiczenie uznano za wykonane gdy zostaną osiągnięte minimalne warunki: 

  • rozwinięcie na odległość 800 m,
  • podanie 10 skutecznych prądów wody (ze skutecznym rzutem wody na odległość 15 m),
  • czas trwania natarcia 10 min.

Ćwiczenia zakończyły się ok. godz. 15.00. W ostatecznym rozrachunku wszystkie założenia zrealizowano poprawnie. W ćwiczeniach wzięło udział łącznie 14 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej z powiatu cieszyńskiego, pszczyńskiego, bielskiego i żywieckiego. 

źródło: KP PSP w Cieszynie 

fot. ViFi