Nowy wóz strażacki dla OSP w Bażanowicach

Z radością informujemy, że z inicjatywy Gminy Goleszów udało się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu województwa na zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach.

Złożony przez Gminę Goleszów wniosek o udzielenie dotacji na ten cel został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej, w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

W sumie wartość otrzymanego dofinansowania wyniesie 200 000 zł. Promesę na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego odebrali 9 maja 2019 r., w Katowicach, Zastępca Wójta Gminy Goleszów Rafał Glajcar oraz prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Bażanowicach Andrzej Haratyk.

źródło: UG Goleszów