UROCZYSTY APEL POD WAŁKĄ

Burmistrz Miasta Cieszyna, Starosta Cieszyński i Związki Kombatanckie Ziemi Cieszyńskiej zapraszają mieszkańców Ziemi Cieszyńskiej.

20 marca 2019 r. o godz. 12.00 na:

Uroczysty Apel Pod Wałką poświęcony pamięci 24 żołnierzy AK zamordowanych przez hitlerowskiego okupanta.

Program:
▪ rozpoczęcie apelu
▪ odśpiewanie hymnu państwowego
▪ przemówienie Burmistrza Cieszyna
▪ przemówienie przedstawiciela organizacji kombatanckich
▪ modlitwa
▪ apel pamięci
▪ złożenie kwiatów
▪ odśpiewanie Roty
Organizatorzy proszą o wystawienie pocztów sztandarowych.

Po zakończeniu uroczystości osobom starszym i niepełnosprawnym organizatorzy zapewniają bezpłatne odwiezienie do centrum autobusem ZGK.

źródło: www.cieszyn.pl