„Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕsín”

Trwają prace rewitalizacyjne i adaptacyjne w ramach projektu „Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕsín”.

„Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕsín”

Trwają prace rewitalizacyjne i adaptacyjne w ramach projektu „Open Air Museum Cieszyn. Český Tĕsín”. Więcej na: http://www.cieszyn.pl/?p=articlesShow&iArticle=10471Cieszyn robi wrażenie Zamek Cieszyn Gabriela Staszkiewicz

Opublikowany przez VIFI Wtorek, 5 lutego 2019

Przypomnijmy:

Docelowo – po stronie polskiej rewitalizacji zostanie poddany odcinek Al. Piastowskiej od ul. Zamkowej do ul. Sportowej (strefa pieszo-rowerowa) tj. zostanie zabezpieczone zbocze Młynówki, zbudowana zostanie nawierzchnia szlaku turystycznego o odpowiedniej szerokości z wydzieleniem pasa pieszego i rowerowego, wykonane zostanie oświetlenie szlaku i ekspozycji muzealnej, przygotowane będą elementy konstrukcyjne pod ekspozycję i elementy małej architektury miejskiej (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, inne meble miejskie) – informuje www.cieszyn.pl.

Open Air Museum. Cieszyn. Český Tĕsiín. to nowy produkt turystyczny położony na obu nabrzeżach Olzy, który będzie próbą opowiedzenia o historii i dziedzictwie miasta podzielonego, od różnych aspektów postrzegania pojęcia granicy i mostów do historii podzielonych rodzin, przyjaciół, zwykłych ludzi. Na otwartej przestrzeni brzegów Olzy wykorzystane zostaną zarówno klasyczne nośniki informacji (tablice) jak i nowocześniejsze (city lighty), które poprzez Internet pozwolą na skorzystanie z zasobów strony internetowej dedykowanej Open Air Museum.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej w oparciu o ofertę turystyczną zbudowaną wokół fenomenu i dziedzictwa miasta podzielonego, a uczynienie tego dosłownie w miejscu granicznym powinno przynieść zainteresowanie nowych grup docelowych.

źródło: www.cieszyn.pl