Manifestacja służb mundurowych

W dniu 2 października 2018 roku zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w Warszawie odbyła się manifestacja zorganizowana przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych – informuje Związek Zawodowy Strażaków “Florian”.

Punktualnie o godz. 12:00 z Placu Zamkowego kolumna ok. 30 tysięcy funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej ruszała pod pałac Prezydencki na Krakowskim Przedmieściu gdzie złożona została petycja skierowana do Prezydenta RP. W trakcie przemarszu manifestacji transparentach widniały hasła, m.in. „Premierze, nie przeginaj pały” i „Pragniemy przestać się wstydzić”. Na jadącym autobusie widniał napis: „Dziwne to czasy, kiedy nie boimy się bandytów, demonstrantów, przemytników, ognia i wody, ale boimy się sprawdzić stan własnego konta” – czytamy na www.zzsflorian.pl

Kulminacyjna cześć manifestacji miała miejsce na Placu na rozdrożu gdzie przypomniano obietnice składane przez osoby, które obecnie sprawują najważniejsze funkcje w państwie, głos zabrali przedstawiciele central reprezentatywnych Dorota Gardian (FZZ) oraz Jan Guz (OPZZ) a także liderzy poszczególnych związków zawodowych wchodzących w skład Federacji ZZSM a także goście zagraniczni z Niemiec, Litwy, Czech, Słowacji. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów złożona została kolejna petycja z naszymi postulatami.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż manifestacja przyciągnęła rzesze funkcjonariuszy z całego kraju, którzy chcieli w ten sposób wyrazić poparcie dla naszych postulatów i wyrazić swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w służbach. W ponad dwudziestopięcioletniej historii, ZZS Florian ta manifestacja niewątpliwie zgromadziła najliczniejsze rzesze naszych członków – za co serdecznie dziękujemy.

Przewodniczy ZK ZZS Florian
Krzysztof Oleksak

Tekst:  www.zzsflorian.pl

fot. Daniel Piecha