Wieczór Narodów Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

15 sierpnia na cieszyńskim rynku odbył się Wieczór Narodów. Jest to punkt kulminacyjny XXVIII letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej organizowanej przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ .

fot. Michał Fielek