Remonty na drogach powiatowych

W bieżącym roku Powiat Cieszyński zaplanował wykonanie remontów dróg powiatowych na 11 zadaniach z podziałem na dwa etapy, które prowadzone są przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Etap I obejmuje wykonanie remontu: ul. Bielskiej (1km) i ul. Szpotawickiej (1km) w Górkach Wielkich, ul. Dolny Bór w Skoczowie (1km), ul. Podgroble w Zarzeczu (0,6km), ul. Bielskiej w Chybiu na dwóch odcinkach (od ul. Lipowej do ul. Kolonia – 1km, oraz od ul. Tuwima w kierunku Jasienicy – 1km).
W ramach II etapu realizowany będzie remont: ul. Głównej w Simoradziu (1km), ul. Głównej w Lesznej Górnej (1km), ul. Dworcowej w Kończycach Wielkich (1km), ul. Głównej w Drogomyślu (1km), ul. Granicznej w Kończycach Małych (0,55km).

Realizację obu etapów „nakładek” w drodze przetargu wygrała firma AUTO-TRANS ASFALTY
z Gierałtowic. Łączna długość dróg zleconych do remontu wynosi ok. 10 km, a ich wartość to ok. 5,6 mln zł finansowana z budżetu Powiatu oraz udzielanych przez poszczególne Gminy pomocy finansowych – mówi Starosta Cieszyński Janusz Król .

Przekazanie placu budowy dla I etapu „nakładek” odbyło się w dniu 5 kwietnia br. Termin zakończenia realizacji zadań objętych tym etapem to 30.08.2018 r. Dla II etapu „nakładek” przekazanie placu budowy odbyło się w dniu 09.05.2018r. Termin realizacji zadań objętych II etapem to 15.10.2018r.

Na dzień dzisiejszy na kilku zadaniach rozpoczęto już prace związane z odtworzeniem rowów, umacnianiem poboczy oraz układaniem nowych nawierzchni asfaltowych.

Oprócz w/w zadań prowadzonych przez PZDP, Powiat Cieszyński powierzył do realizacji poszczególnym Miastom oraz Gminie remonty następujących odcinków dróg powiatowych:
– na terenie Miasta Cieszyn remont 4 pasów ruchu ul. Katowickiej na odcinku 0,27 km;
– na terenie Miasta Skoczów remont ul. Stalmacha na odcinku 0,65km (zakładana 2-letnia realizacja);
–  na terenie Miasta Ustroń remont ul. Jelenica w Ustroniu na odcinku 1 km;
–  na terenie Miasta Wisła remont dwóch odcinków ul. Czarne w Wiśle (od ul. Borowina do przystanku Czarne Fojtula – 0,7km oraz od Zameczku w kierunku Nadleśnictwa Ustroń – 0,4km);
– na terenie Gminy Hażlach przebudowa ul. Cieszyńskiej i Głównej w Zamarskach na odcinku ok. 0,95km.

info.pras.