Skoczów: Roboty na wale Wisły

Zgodnie z uzyskaną informacją – od poniedziałku (14 maja), PGW Wody Polskie przystępują do odtworzenia uszkodzonej nawierzchni ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły w Harbutowicach. Na czas prowadzenia robót ścieżka będzie wyłączona z użytkowania.

źródło: Miejski Zarząd Dróg Skoczów

skoczów