50-lecie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim

NOWA SIEDZIBA, NOWE WYZWANIA

Rok szkolny 2017/18 dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego na Śląsku Cieszyńskim jest rokiem jubileuszowym, bowiem 50 lat temu, 1 września 1967 r. powstała Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Cieszynie.

Uroczystości upamiętniające historię poradnictwa połączone z otwarciem nowej siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cieszynie odbędą się 16 marca 2018 r. Będzie to okazja do podzielenia się wspomnieniami, doświadczeniami zaproszonych gości oraz przedstawienia bardzo szerokiej oferty placówki, która zapewnia kompleksową pomoc 12 gminom naszego powiatu.

Obecnie przekłada się ona na ponad 200 placówek publicznych i niepublicznych (przedszkoli, terapeutycznych punktów przedszkolnych, szkół podstawowych, ponadpodstawowych, specjalnych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych itp.). Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie powołano do życia 1 września 2012 roku. Powstał on z połączenia PPP w Cieszynie i PPP w Skoczowie; tym samym obie instytucje stały się jednym organizmem, posiadającym wspólnego dyrektora. Organ prowadzący – Powiat Cieszyński postanowił odejść od rejonizacji, która do tej pory obowiązywała, i dać rodzicom możliwość wyboru, do której poradni chcą zapisać dziecko. Oferta diagnostyczno-terapeutyczna i zakres działania Zespołu znacznie się poszerzyły, gdyż Śląski Kurator Oświaty nadał zespołowi orzekającemu działającemu w cieszyńskiej poradni uprawnienia do orzekania w sprawach dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które do tej pory musiały udawać się po pomoc do specjalistycznej poradni w Bielsku-Białej.

Poradnia cieszyńska przez 50 lat swego istnienia kilkakrotnie zmieniała lokalizację. Obecnie można ją znaleźć na pierwszym piętrze budynku internatu Zespołu Szkół im. W. Szybińskiego przy ul. Kraszewskiego 13a w Cieszynie. Warunki lokalowe uległy zdecydowanej poprawie, co mogą zauważyć dzieci i ich rodzice odwiedzający poradnię od września 2017 roku. Nowe piękne gabinety, sale terapeutyczne zachęcają do pracy i nauki.

Jakie zadania stoją dziś przed cieszyńskim Zespołem Poradni? Jadwiga Miękina – Pindur, dyrektor ZPPP w Cieszynie, opowiada o diagnozie różnych zaburzeń wcześniej nieznanych lub niediagnozowanych, jak np. autyzm, zespół Aspergera czy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi), mutyzm, oraz zachowania dysfunkcyjne (agresja, w tym autoagresja, zachowania suicydalne, autodestrukcyjne, w tym samookaleczenia itp.)

Dyrektor placówki podkreśla, iż “z roku na rok zapotrzebowanie na zajęcia terapeutyczne rośnie. Dotyczy to nie tylko psychoterapii indywidualnej, ale także zajęć grupowych dla dzieci z różnymi zaburzeniami, zwłaszcza w ostatnich latach dla dzieci lękowych, w tym z mutyzmem selektywnym oraz dzieci z ADHD. Dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia treningu umiejętności społecznych (TUS) dla dzieci z zespołem Aspergera, tym bardziej że w ostatnich latach znaczna ich część trafia do szkół ogólnodostępnych (a nie jak kiedyś – tylko do szkół specjalnych), stąd konieczność usprawniania ich komunikacji”.

Warto zapoznać się z aktualną ofertą poradni zarówno na stronie internetowej jak i na fanpages na FB. Zapotrzebowanie na pomoc psychologiczno-pedagogiczną przez 50 lat z całą pewnością nie zmalało. Nadal oczekują jej uczniowie, ich rodzice i nauczyciele, jednak może w nieco innej formie niż dawniej. Tempo życia i zmian wokół oraz chroniczny brak czasu rodziców dla swoich dzieci sprawia, że w klasyfikacjach chorób i zaburzeń pojawiają się coraz to nowe jednostki, z którymi przychodzi się mierzyć lekarzom różnych specjalności, a równolegle z nimi – również psychologom i pedagogom.

Rzecznik prasowy ZPPP : Jolanta Dróżdż – Stoszek, psycholog

Na podstawie artykułu Jadwigi Miękiny-Pindur, dyrektora ZPPP, który ukazał się w listopadowym numerze miesięcznika „Śląsk” (11/2017)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *